ماڊيول:Asbox stubtree

کليل ڄاڻ چيڪلي، وڪيپيڊيا مان
Jump to navigation ڳولا ڏانهن هلو

Documentation for this module may be created at ماڊيول:Asbox stubtree/doc

local i = {}

function i.exists(pagename)
  local t = mw.title.new(pagename, "سانچو")
  return t.exists
end

function i.pcase(word)
  return mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(word,1,1)) .. mw.ustring.sub(word,2)
end

function i._subtree(pagename)
  local finalresult
  local out = {"",pagename}
  local tt
  local temppage
  local temppageexists
  local r = 0
  local t = {}
  local removeditem1 = ""
  local removeditem2 = ""
  
  -- split items on dash into table
  for token in mw.ustring.gmatch(pagename, "[^-]+") do
    -- don't add numbered items to list
    if tonumber(mw.ustring.sub(token,1,1)) == nil then
      table.insert(t,token)
    else
      r = 1
    end
  end
  table.remove(t, #t)

  while (#t > 1) do
    if r == 1 then
      r = 0
    else
      -- Remove 1st item from list
      removeditem1 = t[1]
      table.remove(t, 1)
    end

    temppage = table.concat(t, "-") .. "-خرد"
    temppageexists = i.exists(temppage)
    if temppageexists == true then
      table.insert(out,"[[سانچو:" .. temppage .. "|" .. i.pcase(temppage) .. "]]")
    else
      -- If template with first item does not exist, try removing last item
      removeditem2 = t[#t]
      table.remove(t, #t)
      temppage = removeditem1 .. "-" .. table.concat(t, "-") .. "-خرد"
      if #t == 0 then
        temppage = removeditem1 .. "-خرد"
      end
      temppageexists = i.exists(temppage)
      if temppageexists == true then
        -- if exists then add first item back to list
        table.insert(t,1,removeditem1)
        table.insert(out,"[[سانچو:" .. temppage .. "|" .. i.pcase(temppage) .. "]]")
      else
        -- if exists then add last item back to list
        table.insert(t,removeditem2)
      end
    end
  end

  finalresult = '<div style="float:left; border-style:dotted; border-width:2px; padding:5px; margin:5px;">'
  finalresult = finalresult .. '<span title="این نمودار درختی از الگوی خرد در ارتباط با دیگر الگوها است." style="font-size:125%; font-weight:bold;">نمودار درختی خرد</span>'
  finalresult = finalresult .. table.concat(out, "\n* ")
  finalresult = finalresult .. '\n* [[سانچو:خرد|خرد]]'
  finalresult = finalresult .. '\n</div>'
  return finalresult
end

function i.subtree(frame)
  return i._subtree(frame.args["pagename"])
end

return i