ميلاد عيسائي

Wikipedia طرفان
ڏانهن ٽپ ڏيو رهنمائي, ڳولا

گاغاند (Gağand) اتا زازاکی عیدی‌روز هسته که خصوصاً شهرون تونج الی، کوچگیری، وارتو و گرگر دله وه ره جشن گیرنه. گاغاند تاریخ هر سال ژانویه‌ماه دلوئه. گاغاندی عید اتا نو سالی عید هسته.